Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2014

Opowieść wigilijna

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO "CLICKONMANIAC"

Po raz kolejny uczniowie klas pierwszych i drugich naszego liceum mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego "CLICKONMANIAC". Do pierwszego etapu (szkolnego) przystąpiło 45 uczniów  z klas pierwszych i drugich.  Do drugiego etapu (okręgowego) zakwalifikował się Jakub Żołnacz z klasy IIa.  Kolejny etap odbędzie się 27 lutego 2015. GRATULUJEMY!!!

WESOŁYCH ŚWIĄT

NIECH ANIOŁY W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS PRZYNIOSĄ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I RADOŚĆ… A CAŁY ROK NIECH OBFITUJE W DOSTATEK ZDROWIE  I MIŁOŚĆ KAŻDEGO DNIA. 
ANIELSKICH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Maraton pisania listów

Wczoraj u nas w szkole odbył się pierwszy Maraton Pisania Listów. Wzięło w nim udział wiele osób. Polegało to na tym, że chętne osoby pisały listy w obronie 9 osób, które zostały skazane. Wszystkie listy były pisane w obronie praw człowieka. Maraton odbył się w rekordowej to tej pory liczbie 400 miejsc w całej Polsce i  100 krajach na całym świecie.

ZAWODY PŁYWACKIE

Szkolne Zawody Pływackie - 3 etapy - listopad 2014 r.


KONKURS PLASTYCZNY - Regulamin

Regulamin szkolnego konkursu multimedialnego „Bezpieczny Internet”
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
1.Adresaci konkursu.
Konkurs skierowany jest do uczniów IILiceum Ogólnokształcącego w Chełmiez klas I-III.
2.Organizatorzy konkursu.
Organizatorami konkursu są: Pani Kinga Krawczyk-nauczyciel wf oraz Pani Zofia Płocienniak - pedagog szkolny. 2.Cele konkursu: - zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie, - propagowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenia związane                            z użytkowaniem Internetu (m. in. cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.), - kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji wśród młodzieży, - zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu, - wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności, 2. Forma konkursu. Prezentacja multimedialna o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. F…

KONKURS MULTIMEDIALNY 'ŻYJ NA SPORTOWO'

REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO „ ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”


ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie z klas I-III.
ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorami konkursu są: nauczycielki wychowania fizycznego Pani Kinga Krawczyk oraz Pani Joanna Kita.

CELE KONKURSU - zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie, - twórcza organizacja czasu wolnego, - propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród uczniów, - uwrażliwienie młodzieży na zdrowy styl życia, - wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, - uświadomienie uczniom korzyści płynących z uprawiania sportu,
- rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania różnych technik komputerowych   w prezentacji i wyszukiwania informacji.

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
NAGRODA
Wybrane prace zostaną zaprezentowane na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach, umieszczone na szkolnej stronie internetowej. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla …

POMOC DLA MILI

Dnia 8 grudnia odbędzie się w naszej szkole akcja charytatywna pn. „Pomoc dla Mili”. Na I piętrze zostaną ustawione stanowiska, przy których będzie można nabyć ciastko, otrzymać na pamiątkę narysowany ołówkiem autoportret oraz zrobić indywidualne lub grupowe zdjęcie z pluszakiem dla małej Mili.  Wszystkie atrakcje będą rozprowadzane w cenie 2,50 zł na przerwach lekcyjnych 10- i 25-minutowych. Mała cena!  WIELKA SPRAWA!Zapraszamy! Klasa Ig oraz Samorząd Uczniowski

SESJA POPULARNONAUKOWA

Dzisiaj 3 grudnia odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Sesji Popularnonaukowej, którą przygotowały sorki Lilia Prończuk i Żaneta Nafalska. W trakcie sesji miał miejsce odczyt referatów nt. Poznać szyfr życia oraz Chemia bioniorganiczna ujawnia tajemnice DNA
 (uczniowie klasy IIg - Jagoda Gniecka i Hubert Grel), ogłoszenie wyników konkursu DNA i białka - niezwykłe substancje oraz wykład dr hab. Marka Tchórzewskiego na temat molekularnych aspektów funkcjonowania komórek eukariotycznych oraz biotechnologii medycznej. Imprezę prowadzili uczniowie klasy IIg - Natalia Zaj i Kamil Taurogiński.